Meiboomviering Administratief Centrum en politiehuis Sint-Andries

In het voorjaar van 2023 startten de werkzaamheden voor de renovatie van het Administratief Centrum en het politiehuis van Sint-Andries. Na afloop van de werkzaamheden moet het gerenoveerde gebouw onderdak geven aan Regio West van Politie Brugge en een aantal stadsdiensten. Stad Brugge laat een deel van het gebouw renoveren en een ander deel slopen en vervangen door nieuwbouw. Ook de omgeving krijgt een heraanleg. De kostprijs bedraagt acht miljoen euro. Vandaag wordt het plaatsen van de meiboom gevierd.

Uit respect voor de historische waarde van het gebouw, wordt het niet volledig afgebroken maar grotendeels gerenoveerd. Wat wel onder de sloophamer verdween, is de achterbouw die uit de jaren 1950-1960 dateert. Bij de renovatie is gekozen voor een compact en uitdrukkingskrachtig nieuw type overheidsgebouw met aandacht voor energiezuinigheid, duurzaamheid en ecologisch verantwoord gebruik van energie en materie. Zo wordt het Administratief Centrum van Sint-Andries het pilootproject van Stad Brugge waarbij er volledig fossielvrij verwarmd zal worden.

De nieuwbouw zal bestaan uit drie volumes. Een eerste is een fietsenberging voor de politie, de tweede uitbreiding loopt evenwijdig met het breedhuis en dient voor onthaal en sanitair. Als laatste komt er een uitbreiding over drie bouwlagen voor het stallen van zeven politievoertuigen op het gelijkvloers en administratieve functies van de politie op de verdiepingen.

De administratieve diensten van de Stad blijven gehuisvest in het bestaande herenhuis, maar verhuizen omwille van de toegankelijkheid naar het gelijkvloers. De loketten bevinden zich aan de linkerkant van het gebouw. Aan de rechterkant van het gelijkvloers komt er een vergaderzaal. De eerste verdieping wordt gebruikt door de niet-publieke functies van de politie.

Meiboomviering

Burgemeester Dirk De fauw: “Het plaatsen van de meiboom is een mooie Vlaamse traditie die zijn oorsprong vindt in de Middeleeuwen. Het staat symbool voor voorspoed. Ik wil iedereen bedanken die bijdraagt bij de realisatie van dit mooie project.”

Schepen van Facilitair Beheer Minou Esquenet: “Uit respect voor de historische waarde van het gebouw, wordt het niet volledig afgebroken maar grotendeels gerenoveerd. Wat wel onder de sloophamer verdween, is de achterbouw die uit de jaren 1950-1960 dateert. Bij de renovatie is gekozen voor een compact en uitdrukkingskrachtig nieuw type overheidsgebouw met aandacht voor energiezuinigheid, duurzaamheid en ecologisch verantwoord gebruik van energie en materie. Zo wordt het Administratief Centrum van Sint-Andries het pilootproject van Stad Brugge waarbij er volledig fossielvrij verwarmd zal worden. Bij elke renovatie maken we onze stadsgebouwen zo maximaal mogelijk energiezuinig. Dit vraagt ook veel inzet, kennis en expertise van de aannemers en hun werknemers. Daarom wil ik hen bedanken voor hun inspanningen om dit voorbeeldproject op vlak van fossielvrij verwarmen te helpen realiseren.”

Historiek van het gebouw

Het bestaande gebouw kreeg vanaf 1921 een administratieve functie, toen de gemeente het aankocht en als een echt stadhuis inrichtte, met een zaal voor de zittingen van de gemeenteraad, een kamer voor het college van burgemeester en schepenen en loketten en bureaus voor de administratie.

Voor de aankoop was het gemeentehuis gevestigd op de ‘Platse’ links van het huidig deelgemeentehuis. Beide gebouwen zijn al een tijdje afgebroken en hebben plaats gemaakt voor de huidige cafés op de Platse. Voorheen behoorde het herenhuis tot een brouwerijcomplex. De brouwerij bevond zich achter het herenhuis. Na de aankoop in 1921 liet de gemeente de meeste brouwerijgebouwen afbreken en het herenhuis aan de linkerzijde uitbreiden met zes traveeën. Links en rechts werd het hoofdvolume uitgebreid met een lagere aanbouw die zijn ingericht als conciërgewoning en bibliotheekfiliaal.

Achter het imposante breedhuis vatte de politie post in de oude delen van de toenmalige brouwerij. Aan de achterzijde werden tussen 1957 en 1961 verschillende uitbreidingen gerealiseerd. Aan de oostzijde werd het bibliotheekfiliaal in 2015 uitgebreid met een hedendaagse volume.

Foto©Persdienst Stad Brugge

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.